Laman

Rabu, 20 Juni 2012

Macapatan :


Cakepan Sekar Pangkur :

 Ngudi Ngelmu
Dening : Ki Sugeng Subagya

Angudiya kepinteran,
Mula angel mbaka sithik sethithik,
Jarwane kangelan iku,
Dalan gampang wekasan,
Sampun pinter datan bisa binanjut,
Ilange barengan sukma, 
Sukma ilang taksih aji,

Ngudi marang kepinteran,
Kudu sabar tawakal tekun tuwin,
Temen sumaguh mituhu,
Sangu bandha ramingsra,
Gedhe karsa pancatan wuru ngelmu,
Golek geni adedamar,
Ngangsu toya sangu warih,

Seje ngelmu seje bandha,
Ngelmu badhe rumeksa  kang ndarbeni,
Mangka lamun bandha kudu,
Ingkang gadhah rumeksa,
Bandha kirang adedana binarung,
Dana ngelmu ra kelangan,
Saya sugih mumpangati,

Ki Sugeng Subagya
Pamong Tamansiswa ing Ngayogyakarta

Tidak ada komentar:

Posting Komentar